Ryszard Krynicki – Podsumowanie

Zamykamy 2 cykle (dla przypomnienia: (4 + 3 wypowiedzi) interpretacji utworów Ryszarda Krynickiego. Czy osiągnęliśmy w jakimś stopniu rozbudzenie zainteresowania tą poezją?

Tylko II LO w Gorzowie Wlkp. podjęło się zorganizowania spotkania z Poetą, który należy do jego absolwentów. Niestety przeszkodziła temu pandemia. Obawiam się, że to nazwisko nadal pozostaje słabo rozpoznawalne w życiu kulturalnym miasta, a dorobek po prostu niedoceniany.

Jest nas, wielbicieli Krynickiego, najwyżej kilkanaścioro, ale nie znaczy to, że nie ma o czym rozmawiać. Otwieramy dyskusje — miejscem na WPISY ODBIORCÓW niechaj będzie adres autorki: mojazulka@gmail.com. Zapewne zauważyliście Państwo, jak wiele zjawisk, spraw, idei, poglądów, wśród których żyjemy , rodzi podstawowe pytania. Poeta próbuje zmierzyć się z wieloma z nich. Ale nie daje na te pytania odpowiedzi, bo nie jest ani wychowawcą, ani ideologiem, przywódcą czy kimś podobnym; zaledwie je ujawnia, po prostu otwiera. Sugeruje, iż odpowiedzi możemy szukać tylko poprzez własne myślenie, we własnym sumieniu i otoczeniu. którego częścią jesteśmy. I tylko pod warunkiem, że nie czujemy się tu i teraz jedynymi władcami. Może przekonają do takiego pisarstwa słowa innego polskiego współczesnego pisarza — Wiesława Myśliwskiego:

Literatura rodzi się […] nie z wiedzy, lecz niewiedzy. I … piszę, bo nie wiem.

które padły wtedy, kiedy ich Autor otrzymywał tytuł doctora honoris causa na Uniwersytecie Opolskim 8 marca 2009 roku.